Mooi Welzijn 

 

Locatie: Bouwlust
Eekhoornrade 215
2544 VG Den Haag

KVK-nummer: 41157630

WebsiteFunctienaam 

Opbouwwerker I.O.

 

Functie-omschrijving

Als stagiair bij Mooi Welzijn werk ik mee aan reeds bestaande projecten in het opbouwwerk. Hiernaast ondersteun en organiseer ik de opstart van nieuwe projecten. Deze projecten zijn allen gerelateerd aan opbouwwerk en community-opbouw. Het is voornamelijk een mediator-rol die ik aanneem waarbij ik bewoners van leefgebieden bij elkaar breng om de sociale cohesie te vergroten en netwerken aan elkaar te koppelen.

Hieronder kunt u een greep uit de projecten zien waar ik aan heb gewerkt.

Elke woensdag organiseerde ik in Wijkcentrum Bouwlust gratis conversatielessen. Het doel van deze conversatielessen was om mensen die de Nederlandse taal nog niet geheel machtig waren een kans te geven om op een vrije en open manier te oefenen met de Nederlandse taal. Het was bij deze conversatielessen voornamelijk van belang dat er geoefend werd met het praten van de taal. Dit stimuleerde ik door een bepaald onderwerp aan te laten dragen door de bezoekers, en anders een gesprek te starten over een onderwerp dat ze interessant of leerzaam vonden.

Als begeleider verzorgde ik hiernaast ook gratis koffie, en maakte ik gebruik van het Smartboard om dingen uit te leggen met illustraties. Zoals bijvoorbeeld een uitleg over hoe het nederlandse onderwijs werkt m.b.t. niveaus en doorstromingen, of met een landkaart plekken in het land te laten zien.

 

Voor de bewoners van Escamp2 hebben wij 750 Steun- en Hulppakketten voor bewoners samengesteld en uitgedeeld.

Mijn aandeel hierin was het her-designen van enkele flyers en posters en het op afwijkend formaat afdrukken van stickers en formulieren.
Naast het papierwerk heb ik een procedure opgezet zodat men de dozen konden vouwen en vullen terwijl alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires op gepaste afstand van minimaal 2 meter konden werken.

Deze hulppakketten bevatte onder andere het volgende:

 • Pen;
 • Kladblok
 • Ik heb hulp nodig-flyer (voor achter vensterbank);
 • Ik kan hulp bieden-flyer (voor achter vensterbank);
 • Raamstiften (om raam mee te versieren);
 • 11-tips poster wat men voor anderen kan betekenen;
 • Idee poster (waar men slimme en leuke ideeen op kan zetten);
 • Placemet (met opdruk van een schema, om je ritme te behouden);
 • Uitnodiging Art S Cool (online kunstlessen via Youtube);
 • Poster;
 • Bloemzaadjes (vijf verschillende soorten per pakket);
 • Brief (met aanvraagformulier als je een initiatief wilt opzetten waar je geld voor nodig heb);
 • Vijf Euro Cadeaubon.

Ik heb mij ingezet voor Pandje 4.

Pandje 4 is een initiatief om bewoners uit de buurt te betrekken bij het verhogen van de sociale cohesie. Wij stimuleerden met een team om bewoners activiteiten te laten opzetten waardoor bewoners samen konden komen en tevens ook aan de pijlers Schoon, Veilig, Sociaal konden werken. Hiervoor werkten wij nauw samen met de gemeente, politie en enkele andere lokale organisaties.

Enkele voorbeelden van resultaten zijn:

 • Bankjes (laten plaatsen door gemeente);
 • Groen (perkjes laten plaatsen en onderhouden door gemeente en bewoners);
 • Verkeer (onderzoeken van veiligheid i.v.m. snel rijdende scooters op trottoirs, en soms zelfs auto's);
 • Schoon (plaatsen van prullenbakken en opruimen met kinderen uit de buurt);
 • Speelplek (een grasveld omtoveren tot recreationele ruimte voor kinderen).

Ik heb mij ingezet om het onderwerp van zelfdoding aan te kaarten en in gedachte te brengen bij het Service-Punt XL. Dit met het oogpunt om werknemers de serieusheid van de situatie te laten inzien, het te laten leven op de werkvloer, en hen aan te leren om eventuele signalen van depressie of zelfdodingsgedachten te herkennen.
Uiteindelijk zullen werknemers hebben moeten leren wanneer ze 113 kunnen benoemen, of een warme overdracht kunnen regelen indien gewenst of nodig.

Dit heb ik onder andere gedaan door een plan op te zetten waarbij:

 1. Er binnen Mooi Welzijn een sleutelfiguur wordt aangewezen als kennisbank voor zelfdoding;
 2. Er posters aan de muren binnen het Service-punt XL komen;
 3. Er flyers zijn die men kan meenemen;
 4. Er trainingen komen waarmee werknemers signalen van depressie leren herkennen;

Helaas is kort na het maken van het plan de Covid-19 Pandemie uitgebroken, en heeft het geen uiting mogen krijgen vanwege het tijdelijke sluiten voor bewoners en clienten.